Verhalen over de oorlog

De website 'Verhalen over de oorlog' is een gezamenlijk initiatief van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) en de Pensioen- en Uitkeringsraad (PUR). U leest hier de verhalen die in het cliëntenmagazine Aanspraak zijn verschenen. Nieuwe verhalen uit Aanspraak worden steeds toegevoegd.

De weeskinderen hebben niemand meer, dus we moeten eerst voor hen zorgen!

De familie Birnbaum ontfermde zich over Joodse weeskinderen in Westerbork, Bergen-Belsen en Tröbitz.

Wij Indo-Europeanen vielen vaak tussen wal en schip

Vanuit Amerika blikt de Indo-Europeaan Ronny Geenen terug op zijn oorlogservaringen op West-Sumatra.

Professor Debórah Dwork over de rol van het onvoorspelbare en irrationele tijdens de Holocaust

Spreker bij de ‘Nooit Meer Auschwitz’ Lezing 2022.

Bij iedere oorlogsherdenking denk ik: ‘Waar is mijn broer?’

Aaltje Joseph overleefde de Indonesische vrijheidsstrijd in het West-Javaanse christelijke dorp Depok.

Nog lange tijd hoopten we dat hij bij ons zou terugkeren

Pas na de bevrijding ontdekte Joyce Young dat haar broer was overleden aan de Birmaspoorweg.

De wereld ging in de Glodokgevangenis aan mij voorbij

Zijn anti-Japanse houding kostte Loek Middel bijna het leven.

2021, Dodenherdenking in de regen, de hemel huilt met ons mee…

Nationale Herdenkingstoespraak 4 mei 2021 van André van Duin op de Dam.

Opeens werd er geschoten op de feestvierende mensen op de Dam en ik rende voor mijn leven!

Tom Gase werd getroffen tijdens het schietincident op de Dam op 7 mei 1945.

Het is een wonder dat ik als vijfjarig weeskind de kampen overleefde

Louk de Liever over het Onbekende Kinderen Transport van 13 september 1944.

E-publicatie boek

E-publicatie 'Kom vanavond met verhalen'

Verhalen van verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen