Verhalen over de oorlog

De website Verhalen over de oorlog is een gezamenlijk initiatief van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) en de Pensioen- en Uitkeringsraad (PUR). U leest hier de verhalen die in het cliëntenmagazine Aanspraak zijn verschenen. Nieuwe verhalen uit Aanspraak worden steeds toegevoegd.

Nationale herdenking 4 mei 2024

Toespraak op de Dam 2024 van burgemeester Femke Halsema

Ik had maar één kans om te ontsnappen!

Hans Gerritsen werd bedreigd met de doodstraf wegens sabotage.

Onze familie is in de oorlog uiteengevallen

Rosetta Musaph-Andriesse overleefde Bergen-Belsen en werd bevrijd bij Tröbitz.

De gedachte aan ons weerzien hield me op de been

Jeppe Mellema overleefde de naoorlogse aanslag op kamp Ambarawa 8.

In tijden van nood leer je je vrienden kennen

De vijfjarige Paul Joseph vluchtte in 1943 met zijn ouders naar Zwitserland.

Je moest altijd op je hoede zijn voor de Japanners!

Lies Theil-Martin was kampkind in Tjihapit en Kramat op Java.

Dankzij Poolse dwangarbeiders overleefde ik de bombardementen

Wim Missel over de Duitse dwangarbeid in nazi-werkkampen in Dachau en München.

We zijn overlevenden, wat doen wij met dat geschenk?

Hanneke Gelderblom-Lankhout is een van de 52 door verzetsheldin Ru Paré geredde Joodse kinderen.

Onder Stalins schrikbewind kon iemand zomaar verdwijnen

Historicus Nikita Petrov, vicevoorzitter van het Memorial Wetenschappelijk Onderzoekscentrum Moskou, over historisch onderzoek naar repressie in Rusland.

E-publicatie boek

E-publicatie 'Kom vanavond met verhalen'

Verhalen van verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen