Verhalen over de oorlog

De website 'Verhalen over de oorlog' is een gezamenlijk initiatief van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) en de Pensioen- en Uitkeringsraad (PUR). U leest hier de verhalen die in het cliëntenmagazine Aanspraak zijn verschenen. Nieuwe verhalen uit Aanspraak worden steeds toegevoegd.

Een gedeeld verleden

Jet Nix-Hooij vertelt over haar kleutertijd in de Japanse vrouwenkampen Tjihapit in Bandoeng en Ambarawa 6 bij Semarang.

Je zat voortdurend in angst om te worden opgepakt

Ondergedoken in Brussel overleefde Lou Wijngaard de oorlog dankzij het Belgisch verzet.

Zou moeder misschien nog in leven zijn?

Dré Kampfraath wilde niet geloven dat zijn moeder was gestorven in kamp Tjideng.

De weeskinderen hebben niemand meer, dus we moeten eerst voor hen zorgen!

De familie Birnbaum ontfermde zich over Joodse weeskinderen in Westerbork, Bergen-Belsen en Tröbitz.

Wij Indo-Europeanen vielen vaak tussen wal en schip

Vanuit Amerika blikt de Indo-Europeaan Ronny Geenen terug op zijn oorlogservaringen op West-Sumatra.

Professor Debórah Dwork over de rol van het onvoorspelbare en irrationele tijdens de Holocaust

Spreker bij de ‘Nooit Meer Auschwitz’ Lezing 2022.

Bij iedere oorlogsherdenking denk ik: ‘Waar is mijn broer?’

Aaltje Joseph overleefde de Indonesische vrijheidsstrijd in het West-Javaanse christelijke dorp Depok.

Nog lange tijd hoopten we dat hij bij ons zou terugkeren

Pas na de bevrijding ontdekte Joyce Young dat haar broer was overleden aan de Birmaspoorweg.

De wereld ging in de Glodokgevangenis aan mij voorbij

Zijn anti-Japanse houding kostte Loek Middel bijna het leven.

E-publicatie boek

E-publicatie 'Kom vanavond met verhalen'

Verhalen van verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen