Verhalen over de oorlog

De website Verhalen over de oorlog is een gezamenlijk initiatief van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) en de Pensioen- en Uitkeringsraad (PUR). U leest hier de verhalen die in het cliëntenmagazine Aanspraak zijn verschenen. Nieuwe verhalen uit Aanspraak worden steeds toegevoegd.

We zijn overlevenden, wat doen wij met dat geschenk?

Hanneke Gelderblom-Lankhout is een van de 52 door verzetsheldin Ru Paré geredde Joodse kinderen.

Onder Stalins schrikbewind kon iemand zomaar verdwijnen

Historicus Nikita Petrov, vicevoorzitter van het Memorial Wetenschappelijk Onderzoekscentrum Moskou, over historisch onderzoek naar repressie in Rusland.

Als we weer vrij zijn na de oorlog, hoop ik dat we elkaar snel zien!

Winnie Goldman-Schultz over de Japanse kampen Kareës, Kota Paris en Kramat.

Vechten tegen de herinnering

Spreker in 2023 bij de Nationale Herdenking 15 augustus 1945, Reggie Baay, over het Indische zwijgen.

Toespraak van schrijver en historicus Reggie Baay voor de Nationale Herdenking 15 augustus 1945.

Ik wilde mijn moeder beschermen tegen de vijand

Paul Huizen over de kamptijd in Halmaheira, Bangkong en het naoorlogse geweld op Java.

Een non heeft mijn leven gered

Anton Poot ontsnapte aan Amerikaanse bombardementen in Japanse kampen op Ambon en Zuid-Celebes.

Toespraak van presentatrice en actrice Dieuwertje Blok bij de Nationale Herdenking 2023 op de Dam

Als wij niet hard genoeg werkten, werd ons drinkwater weggegooid!

Aad Stierum over de Japanse kampen en de dwangarbeid aan het spoor op Java.

E-publicatie boek

E-publicatie 'Kom vanavond met verhalen'

Verhalen van verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen