Verhalen over de oorlog

De website 'Verhalen over de oorlog' is een gezamenlijk initiatief van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) en de Pensioen- en Uitkeringsraad (PUR). U leest hier de verhalen die in het cliëntenmagazine Aanspraak zijn verschenen. Nieuwe verhalen uit Aanspraak worden steeds toegevoegd.

2021, Dodenherdenking in de regen, de hemel huilt met ons mee…

Nationale Herdenkingstoespraak 4 mei 2021 van André van Duin op de Dam.

Opeens werd er geschoten op de feestvierende mensen op de Dam en ik rende voor mijn leven!

Tom Gase werd getroffen tijdens het schietincident op de Dam op 7 mei 1945.

Het is een wonder dat ik als vijfjarig weeskind de kampen overleefde

Louk de Liever over het Onbekende Kinderen Transport van 13 september 1944.

Hoe ik mijn vader bijna verloor

Peter Rufi’s vader werd voor zijn ogen zwaar gestraft door de Japanners.

Het kralensnoer redde mijn leven, maar mijn broertje was dood.

Addy Hendriks-Gerrits overleefde het Amerikaanse bombardement op haar kleuterschool in Nijmegen, waarbij haar broertje omkwam.

De kogels vlogen ons letterlijk om de oren!

Henriette van Raalte-Geel ontsnapte aan beschietingen tijdens de Bersiap in Batavia.

Aan mijn ouders heb ik mijn leven te danken!

Micha Gelber overleefde het bombardement op Rotterdam en de gevangenschap in Westerbork en Bergen-Belsen.

Een laatste aandenken

Ceel Navest werd in Tjideng op zijn sterfbed geportretteerd

‘Als een der laatste oorlogsoverlevenden voel ik een plicht ervan te getuigen’

Evelyn Askolovitch-Sulzbach overleefde Vught, Westerbork en Bergen-Belsen

E-publicatie boek

E-publicatie 'Kom vanavond met verhalen'

Verhalen van verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen