Verhalen over de oorlog

De website “Verhalen over de oorlog” is een gezamenlijk initiatief van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) en de Pensioen- en Uitkeringsraad (PUR). U leest hier de verhalen die in het cliëntenmagazine Aanspraak zijn verschenen. Nieuwe verhalen uit Aanspraak worden steeds toegevoegd.

Een laatste aandenken

Ceel Navest werd in Tjideng op zijn sterfbed geportretteerd

‘Als een der laatste oorlogsoverlevenden voel ik een plicht ervan te getuigen’

Evelyn Askolovitch-Sulzbach overleefde Vught, Westerbork en Bergen-Belsen

‘Praten over het kamp was bij ons thuis taboe!’

Marianne Batault-Wichers groeide op in de kampen Malang, Solo en Banjoebiroe op Java

Katjang in Israël

Salomon Schijveschuurder moest als tiener naar het Japanse mannenkamp Si Rengo Rengo in het oerwoud op Sumatra.

‘Mijn moeder was mijn rots in de branding!’

Terug naar Linggadjati met Joty ter Kulve-van Os.

‘Bij de herdenking van de Junyo Maru ontdekte ik meer over mijn vaders levenseinde.’

Aarnout Loudon vertelt over zijn Japanse gevangenschap en het verlies van zijn vader bij een scheepsramp in Indië.

Het symbool van mijn gelukkige jaren in Nederlands-Indië

In gesprek met jappenkamp-overlevende Henk Beem

'Dankzij mijn dappere moeder heb ik Tjideng overleefd'

Hermance Clegg, moeder van de Britse vice-premier Nick Clegg, zat als kind in het jappenkamp Tjideng.

'Geluk moet je pakken als het voorbijkomt!'

Ben Bot werd op vijfjarige leeftijd met zijn moeder afgevoerd naar het interneringskamp Tjideng.

E-publicatie boek

E-publicatie 'Kom vanavond met verhalen'

Verhalen van verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen