Verhalen over de oorlog

De website Verhalen over de oorlog is een gezamenlijk initiatief van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) en de Pensioen- en Uitkeringsraad (PUR). U leest hier de verhalen die in het cliëntenmagazine Aanspraak zijn verschenen. Nieuwe verhalen uit Aanspraak worden steeds toegevoegd.

Hoe verbreek je de stilte over ‘De Holocaust door kogels’?

Priester Patrick Desbois zocht jarenlang de ware toedracht van zijn grootvaders oorlogsverleden.

Mijn afkomst houd ik liever onder de radar

Flip Frenkel over zijn gevangenschap als tiener in de kampen Vught, Westerbork, Barneveld en Theresienstadt.

Ik bleef denken: blijf overeind staan, anders schoppen ze je dood

Joop Nederhof zat jarenlang in Japanse kampen in Nederlands-Indië.

Mijn schatkist vol kleine kampvondsten hield ik altijd bij me

Marjan Bruinvels-Bakker: ‘Eind 1944 moesten Joden uit Tjideng naar een ander kamp.’

Jarenlang verkeerden we in onzekerheid

Pieter Hielckert over het verlies van zijn broer en van zijn Indië.

In mijn beeldentuin kan ik de oorlog kwijt

Lidy Movig-Schrijnen verloor haar moeder in Tjideng.

Nationale herdenking 4 mei 2022

Toespraak van Femke Halsema, burgemeester van Amsterdam.

Dankzij mijn broer David ben ik er nog!

Max Koker overleefde de kampen Vught, Auschwitz en Langenbilau in het Philips Kommando.

Komen we hier wel levend uit?

Jean-Raoul Brunet de Rochebrune: ‘In Japanse en republikeinse gevangenschap op Java trok de puberteit aan mij voorbij.’

E-publicatie boek

E-publicatie 'Kom vanavond met verhalen'

Verhalen van verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen