Verhalen over de oorlog

De website “Verhalen over de oorlog” is een gezamenlijk initiatief van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) en de Pensioen- en Uitkeringsraad (PUR). U leest hier 60 verhalen die in het cliëntenmagazine Aanspraak zijn verschenen. Er worden steeds meer verhalen uit Aanspraak toegevoegd.

E-publicatie

E-publicatie 'Kom vanavond met verhalen'

Verhalen van verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen
Download de e-publicatie