Verhalen over de oorlog

De website 'Verhalen over de oorlog' is een gezamenlijk initiatief van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) en de Pensioen- en Uitkeringsraad (PUR). U leest hier de verhalen die in het cliëntenmagazine Aanspraak zijn verschenen. Nieuwe verhalen uit Aanspraak worden steeds toegevoegd.

Mijn schatkist vol kleine kampvondsten hield ik altijd bij me

Marjan Bruinvels-Bakker: ‘Eind 1944 moesten Joden uit Tjideng naar een ander kamp.’

Jarenlang verkeerden we in onzekerheid

Pieter Hielckert over het verlies van zijn broer en van zijn Indië.

In mijn beeldentuin kan ik de oorlog kwijt

Lidy Movig-Schrijnen verloor haar moeder in Tjideng.

Nationale herdenking 4 mei 2022

Toespraak van Femke Halsema, burgemeester van Amsterdam

Dankzij mijn broer David ben ik er nog!

Max Koker overleefde de kampen Vught, Auschwitz en Langenbilau in het Philips Kommando

Komen we hier wel levend uit?

Jean-Raoul Brunet de Rochebrune: ‘In Japanse en republikeinse gevangenschap op Java trok de puberteit aan mij voorbij.’

Iedereen die sneuvelt, is er één teveel!

Roelf Wolterink overleefde vele bombardementen en beschietingen tijdens de oorlog en in Indië.

De weeskinderen hebben niemand meer, dus we moeten eerst voor hen zorgen!

De familie Birnbaum ontfermde zich over Joodse weeskinderen in Westerbork, Bergen-Belsen en Tröbitz.

Wij Indo-Europeanen vielen vaak tussen wal en schip

Vanuit Amerika blikt de Indo-Europeaan Ronny Geenen terug op zijn oorlogservaringen op West-Sumatra.

E-publicatie boek

E-publicatie 'Kom vanavond met verhalen'

Verhalen van verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen