Copyright

Het copyright op de teksten, foto’s en afbeeldingen van deze site berust bij de Sociale Verzekeringsbank en de Pensioen- en Uitkeringsraad, tenzij anders wordt vermeld. De informatie op deze website mag niet zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming worden overgedragen, openbaar gemaakt, bewerkt of verspreid. Voor vragen over het verwijzen naar - of het gebruik van - teksten en/of informatie op deze website verzoeken wij u contact met ons op te nemen, e-mail: aanspraak.wvo@svb.nl