Copyright

Het copyright op de teksten, foto’s en afbeeldingen van deze site ligt bij de Sociale Verzekeringsbank en de Pensioen- en Uitkeringsraad, tenzij anders wordt vermeld. De informatie op deze website mag niet zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming worden overgedragen, openbaar gemaakt, bewerkt of verspreid. Heeft u vragen over het verwijzen naar of het gebruik van teksten en/of informatie op deze website? Stuur dan een e-mail aan aanspraak.wvo@svb.nl