De Indische tegoeden

Ruud Boekholt over het gebaar naar de Indische gemeenschap

1.Wat is uw achtergrond en welke betrokkenheid heeft u bij de tegoedendiscussie?

Ik ben in Indië geboren en heb daar de oorlog meegemaakt. In 1946 ben ik naar Holland teruggekeerd. Ik ben in militaire dienst gegaan met de bedoeling om naar Indië te gaan, maar toen ik in 1950 beroepsmilitair was geworden was het te laat om terug te keren. Later ben ik bestuurslid geworden van de Stichting Herdenking 15 augustus 1945; in 1986 ben ik voorzitter geworden van deze Stichting. Sinds 1993 ben ik voorzitter van het Indisch Platform.

2. Waarom is er niet eerder actie ondernomen?

Ik denk omdat de regeringen vóór de oprichting van het Indisch Platform in 1983 minder belangstelling hadden voor de Indische gemeenschap. De grote Indische organisaties en belangengroepen zitten in dit platform en plegen bij bijzondere gelegenheden overleg met ministers en de minister-president. Zo hebben wij in het najaar van 1999 overleg gehad over het bezoek van de keizer van Japan.

3. Zijn er voldoende bewijzen van wat geroofd is?

Voor de Indische gemeenschap is een commissie samengesteld, die opdracht kreeg een onderzoek in te stellen naar de Indische tegoeden van na de oorlog. Door bepaalde maatregelen van de Nederlandse en de Nederlands-Indische regering zijn de Indische banktegoeden in en na de oorlog gesaneerd. De persoonlijke banktegoeden werden teruggebracht tot nagenoeg nihil.

4. Bent u tevreden over de uitkomsten van het overleg?

Nee, want de discussie is nog niet afgerond. Daarnaast heeft het Indisch Platform bij het kabinet gepleit een onderzoek in te stellen naar het verlies van persoonlijke bezittingen, zowel roerende als onroerende goederen. In het kader van de financiële genoegdoening die de minister-president in het vooruitzicht heeft gesteld in verband met de tekortkomingen in het Indisch rechtsherstel pleit het Indisch Platform voor een individuele genoegdoening. De minister-president wilde hiervoor de Wuv-criteria hanteren. Voor de Indische gemeenschap zou dit betekenen dat alleen de mensen die in de kampen hebben gezeten in aanmerking komen. Dat is voor het Indisch Platform onacceptabel omdat er dan veel mensen buiten de boot zouden vallen!

5. Wat betekent de restitutie voor uw groep?

De rust keert niet terug op het moment dat de Indische gemeenschap het geld ontvangen heeft. Het leed wordt misschien wat verzacht door de genoegdoening. Maar leed is niet af te kopen. Ik zeg altijd: "Deze mensen hebben levenslang!"

6. Hoe wordt het uitgekeerd?

Omdat de Wuv-criteria voor het Indisch Platform onacceptabel zijn wordt het geld besteed aan verschillende projecten. Daarvoor is meer nodig dan het door de regering toegezegde bedrag van 250 miljoen gulden. Het Indisch Platform heeft een brief aan de Tweede Kamer geschreven waarin het  individuele uitkeringen bepleit. Op 18 april is er overleg geweest en is besloten dat er nader onderzoek komt. In augustus 2000 zal een definitieve beslissing worden genomen.

7. Is het boek nu gesloten?

Het boek is dus nog steeds niet gesloten en de discussie is voor onze groep nog niet ten einde omdat er nog allerlei onderzoeken lopen naar het verlies van persoonlijke goederen, zowel roerende als onroerende. 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het Indisch Platform 0900 2025198.

Interview: Ellen Lock, SVB/PUR-cliëntenblad Aanspraak Juni 2000