Toegankelijkheid

Onze dienstverlening op internet moet voor iedereen toegankelijk zijn. Zo moet iedereen onze website makkelijk kunnen vinden, gebruiken en begrijpen. Ook mensen die slechtziend, blind of doof zijn.

Onze website moet u ook op elk apparaat kunnen gebruiken. Bijvoorbeeld op een computer, tablet of smartphone. 

Meld problemen met toegankelijkheid

Komt u een pagina tegen die niet voldoet? Laat het ons weten. Dan passen we dit aan.

In het ‘Tijdelijk besluit digitale toegankelijke overheid’ staat dat alle websites van de overheid toegankelijk moeten zijn. Aan welke eisen we ons moeten houden staat in EN 301 549/WCAG 2.1.

Bij het bouwen van onze website controleren we of onze website toegankelijk is. Onze website is volgens het ‘Kwaliteitsmodel Webrichtlijnen’ gemaakt’. Ook controleren we of:

  • pagina’s en pdf’s met een screenreader duidelijk voorgelezen worden
  • de website op alle soorten apparaten goed werkt
  • de site bij een vergroting van 400% nog goed te lezen is
  • de website met alle zoekmachines en browsers goed werkt

We laten onze website ieder jaar toetsen door een extern bedrijf. Vindt dat bedrijf pagina’s die niet toegankelijk zijn? Dan passen we die pagina’s aan.

Onze website wordt begin 2021 getoetst of deze toegankelijk is. De uitkomsten van deze toets kunt u begin 2021 lezen op onze site.

We plaatsen een toegankelijkheidsverklaring op onze site. Daarin kunt u lezen aan welke afspraken we ons houden om onze website toegankelijk te maken.