E-publicatie boek

Kom vanavond met verhalen hoe de oorlog is verdwenen

Verhalen van verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen

Sinds de publicatie in 2014 van het boek 'Kom vanavond met verhalen' hebben vele cliënten in het binnen- en buitenland de redactie van Aanspraak verzocht om ook een Engelstalige versie ervan te publiceren voor hun familie en vrienden. Eindelijk kunnen we u nu gratis zowel de Nederlandse als de Engelse versie als e-publicatie aanbieden.

Aanleiding voor het boek

Ter ere van 70 jaar Herdenking van het einde van de Tweede Wereldoorlog geven de Sociale Verzekeringsbank en de Pensioen- en Uitkeringsraad dit boek cadeau aan alle cliënten en medewerkers. Het is een bloemlezing uit de interviews in het cliëntenblad Aanspraak van 1997-2014. Aanspraak verschijnt ieder kwartaal en is bestemd voor Nederlandse verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen in het binnen- en buitenland.
 
De Sociale Verzekeringsbank en de Pensioen- en Uitkeringsraad geven gezamenlijk vorm aan de financiële ondersteuning van (nabestaanden van) verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen van de Tweede Wereldoorlog en de Bersiap-periode in Nederlands-Indië (periode van ongeregeldheden van 15 augustus 1945 tot 27 december 1949).

Impressum

Titel e-publicatie: Kom vanavond met verhalen hoe de oorlog is verdwenen. Verhalen van verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen.

Auteur: Ellen Lock.

Vormgeving: Irene de Bruijn, Ellen Lock.

Coverfoto: Leo en Tineke Vroman, fotograaf: Keke Keukelaar.

Interviews en foto’s: Ellen Lock, tenzij anders vermeld.

Uitgever: Sociale Verzekeringsbank, Leiden, 2016.

Bladzijden: 302

© Sociale Verzekeringsbank/Pensioen- en Uitkeringsraad, december 2014

Overname van (delen uit) dit boek mag uitsluitend geschieden na schriftelijke toestemming van de redactie van Aanspraak.

ISBN: 978-90-79029-00-6