Over deze website

Verhalen over de oorlog

De website “Verhalen over de oorlog” is een gezamenlijk initiatief van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) en de Pensioen- en Uitkeringsraad (PUR). De SVB verzorgt de uitvoering van de Nederlandse wetten en regelingen voor verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen. De PUR is verantwoordelijk voor de erkenning van getroffenen en stelt het beleid vast.

De persoonlijke verhalen op deze site zijn eerder gepubliceerd in het cliëntenmagazine Aanspraak en gaan over gebeurtenissen tijdens de Tweede Wereldoorlog in Nederland, Europa, Nederlands-Indië en Azië. Ook wordt aandacht besteed aan personen die betrokken zijn bij de ondersteuning van verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen. De website zal in de loop der tijd verder worden uitgebreid. 

Meer informatie over de wetten en regelingen voor verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen kunt u vinden op de website van de SVB.